HiLight Say Hi 4 ธันวาคม 2558

3 สาวของเรายังคงตะลุยกันต่อที่เมือง KAGOSHIMA แต่ 3 สามสาวของเราจะ ซ่า จะ ซิ่ง ขนาดไหน ไปดู HILIGHT กันก่อนเลย