โบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral)

เมื่อพูดถึงกรุงปารีสเราต้องนึกถึง โบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงปารีส เหมือนวัดพระแก้วที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยเรานั่นเอง

 

โบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral) ตั้งอยู่ที่เขต 4 ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

   

คำว่า Notre Dame แปลว่า พระแม่เจ้า (Our Lady) เป็นคำที่ชาวคาทอลิกใช้เรียก พระนางมารีย์พรหมจารี ปัจจุบันเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกและเป็นที่ตั้งคาเทดราของอาร์ชบิชอป แห่งปารีส

 

แต่เดิมโบสถ์แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นตรงที่ของชาวโรมัน ซึ่งชาวโรมันสร้างวัดขึ้นมาเพื่อบูชาเทพจูปิเตอร์ จากนั้นเลยมาสร้างให้เป็นโบสถ์

 

พระเจ้าหลุยส์ที่ 7 ทรงดำริอยากให้มีโบสถ์ประจำเมืองขึ้นมา และเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นการรวมวัด 2 วัดเข้าด้วยกัน คือ นอร์ทเธอดาม และเซนต์เลอแตง ปัจจุบันกลายเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ และมีความสวยงามมาก ใช้เวลาในการสร้างกว่า 200 ปี และมีการซ่อมบำรุง เรื่อยมา จนเด่นเป็นสง่า คู่บ้านคู่เมืองปารีสในปัจจุบัน

 

โบสถ์นอร์ทเธอดามนี้ เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบกอทิค เป็นโบสถ์แห่งแรกที่มีการก่อสร้างในสถาปัตยกรรมแบบนี้ หน้าต่างประดับด้วยกระจกสี ได้อิทธิพลจากศิลปะแบบแนทเชอราลลิสม์ ซึ่งได้รับใช้แผนผังแบบง่ายๆ เรียกว่า โกลเด้นเซคชั่น

 

สถาปัตยกรรมแบบกอทิค จะเน้นการสร้างสิ่งก่อสร้างที่สูง บาง และโปร่ง

 

เป็น โบสถ์ที่สวยงามที่สุดรูปปั้นที่ล้อมรอบอยู่ที่ตัววิหาร ส่วนใหญ่เป็นเหล่านักบุญที่สำคัญๆ ในคริสตศาสนา องค์ที่เด่นที่สุดจะเป็น เซ็คเดอนีส ที่ยืนถือหัวตัวเอง นั่นเอง มองใกล้ๆ ที่เป็นรายละเอียด จะเป็นนักบุญทั้งหมดเลย แต่ทุกอย่างจะเป็นรูปปั้นที่บ่งบอกถึงเรื่องราวในคริสตศาสนาทั้งหมด

 

โบสถ์นอร์ทเธอดามได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19  โดย เออแฌน วียอแล-เลอ-ดุก ผู้เป็นสถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส

 

วิธีการเข้าโบสถ์นอร์ทเธอดาม จะเข้าทางซ้ายและออกทางขวา โดยเชื่อว่า ทางซ้าย ภาษาลาติน แปลว่า บาป เข้าไปเพื่อชำระบาป เมื่อเราบริสุทธิ์แล้ว จะออกมาทางขวานั่นเอง

 

ด้านในโบสถ์นอร์ทเธอดามจะห้ามถ่ายภาพ ไว้ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยว ลองมาเก็บบันทึกความทรงจำในโบสถ์นอร์ทเธอดาม รับรองได้เลยว่าต้องประทับใจอย่างแน่นอน

 

ขอขอบคุณ : การบินไทย (Thai Airways) ที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำทริปดีๆ ที่ประเทศฝรั่งเศส

http://www.thaiairways.com