ภูเขาไฟฟูจิ ในมุมมองต่างสถานที่ ต่างเวลาแต่งดงามเกินบรรยายไปกับรายการ say hi!

in ข่าว และกิจกรรม

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและอาจกล่าวได้ว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดในโลก มีความสูงถึง 3,776 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอกะ

และสามารถมองเห็นได้จากโตเกียวและโยโกฮาม่าในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

ในเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กร UNESCO ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งนับว่าเป็นมรดกโลกแห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปุ่น

บริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิมีมีจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ 360 องศา ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง คุณอาจมองเห็นยอดภูเขาไฟฟูจิได้จากกรุงโตเกียว

ภูเขาฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและอาจกล่าวได้ว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเช่นกัน ภูเขาสูงถึง 3,776 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยะมะนะชิและชิซุโอะกะ มนต์เสน่ห์ของภูเขาลูกนี้ดึงดูดทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ภูเขาไฟฟูจิยังเป็นสถานที่พิเศษที่ชาวญี่ปุ่นเคารพนับถือมาตั้งแต่โบราณเพราะเป็นภูเขาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ บ้างก็เชื่อว่าภูเขาทั้งลูกคือเทพเจ้า