ท่องเที่ยวและไปเล่นสกีที่ลานสกีในซับโปโรได้อย่างสบายๆ ในวันเดียว

ที่ซับโปโรนัน มีลานสกีมากมายที่เดินทางไปถึงได้ภายในเวลา 20 - 60 นาที่ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินโดยการเดินทางไปกลับในวันเดียว

เพรียบพร้อมด้วยบริการให้เช่าอุปกรณ์และชุดสวมใส่ จึงไม่ต้องนำอะไรติดตัวไปก็ได้